Is openbaar vervoer geen goede oplossing dan?

Zeker, want het openbaar vervoer is eveneens een efficiënte, ecologische en sociale oplossing voor verplaatsingen. Maar met het huidige aanbod treinen, bussen en trams geraak je niet altijd overal op de juiste tijdstippen.

BattMobility voegt daar die flexibiliteit aan toe wanneer nodig, als onderdeel van de multimodale vervoersoplossingen van de toekomst.