Hoe kunnen we BattMobility mailen?

Battmobility is steeds bereikbaar per mail.

Battmobility is steeds bereikbaar per mail.

  • alle vragen over facturen: boekhouding@battmobility.be
  • alle vragen over de vloot en support: fleet@battmobility.be
  • alle vragen over verkoop: sales@battmobility.be
  • alle vragen over verkeersboetes: boetes@battmobility.be
  • alle vragen over buurtwerking en infoavonden: community@battmobility.be
  • alle vragen voor marketing: marketing@battmobility.be