Met respect voor je privacy

BattMobility behandelt jouw persoonsgegevens met respect voor je privacy.

We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR). Want we vinden de bescherming van je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we je uitleggen hoe we met jouw gegevens omgaan.

De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten, waaronder onze websites, houdt je toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Wetten en verordeningen die van toepassing zijn:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
  • De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

BattMobility verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee BattMobility je kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met jouw naam of rijksregisternummer weten we onmiddellijk (rechtstreeks) dat jij het bent, maar ook met een combinatie van je adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks) kunnen we je herkennen. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan jou kunnen koppelen, zoals e-mailadres, telefoonnummer of zelfs IP-adres (het internetadres van je computer).

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties (zoals bijvoorbeeld Google Analytics) die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

BattMobility is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Gebruik van je gegevens

Je garandeert dat de gegevens die je meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van BattMobility.

Wij kunnen je gegevens gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Je gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om je op de hoogte te houden van aanbiedingen van BattMobility (nieuwe voertuigen, nieuwe formules, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven. Je e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits toestemming.

BattMobility is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van je gegevens maken. Zo kunnen de websites van BattMobility links bevatten naar websites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke je persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van BattMobility, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar je je begeeft.

Inzage en correctie van gegevens

BattMobility zal je gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Je kan via info@battmobility.com steeds recht op inzage verkrijgen, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van jouw gegevens.

Geïntegreerde diensten

Google G-Suite

BattMobility gebruikt Google G-Suite voor e-mail, agenda, contacten en tijdelijke opslag van documenten. Google is in orde met de GDPR richtlijnen.

Hubspot CRM

BattMobility gebruikt Hubspot  als crm-systeem voor e-mail, agenda, contacten en tijdelijke opslag van documenten.