Is het ecologisch om elektrisch te autorijden of delen?

Opgelet, geen enkele wagen is 100% groen, wat je ook hoort. Maar een elektrische wagen heeft wel het potentieel om heel groen te zijn. Zo gaat een elektrische wagen

  •  veel langer mee dan een dieselwagen
  • stoten ze geen schadelijke stoffen uit in de stad
  • zijn de metalen in de batterijen voor 97% recycleerbaar (en de grote batterijfabrikanten investeren in een fabriek op het Europese vaste land)
  • de elektriciteit kan 100% groen opgewekt worden
  • de remenergie wordt omgezet in batterijcapaciteit, wat je wagen efficiënter maakt

Ecologisch of niet?

Daarnaast kunnen elektrische autobatterijen – vanaf een restcapaciteit van 80% (afhankelijk van het merk na 100.000 – 160.000km) – ook thuis ingezet worden als batterij.

Er kan nog veel geoptimaliseerd worden maar de investeringen om dat te doen zullen pas volgen als er genoeg mensen overschakelen. In elk geval moet nu zo snel mogelijk gestopt worden met het opstoken van onze olievoorraad en moet de uitstoot van CO2 worden beperkt willen we de klimaatdoelstellingen gaan halen.