Een bedrijf deelt zijn auto’s. Wordt dit dan gezien als een inkomst?

Je bedrijf wilt haar elektrische auto’s delen? Ja. Een bedrijf dat een eigen wagen aankoopt en deze na de uren deelt met burgers, is onderworpen aan de vennootschapsbelasting (artikel 24 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting). De inkomsten van het delen na de uren horen bij de omzet en zijn onderworpen aan 21% btw. Bekijk…

Lees meer

VAA: geldt het gebruik van de deelwagen na de uren als een belastbaar voordeel van alle aard?

Ja. Als de bedrijfsleider of werknemers een wagen die geregistreerd staat op naam van de vennootschap (manier 2) gebruiken voor zuivere privédoeleinden (of woon-werkverkeer), ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard voor die werknemer of bedrijfsleider. Het voordeel van alle aard wordt berekend volgens de formule [(cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-coëfficiënt ]…

Lees meer

Hoe zit het met de fiscaal aftrekbare autokosten voor de werkgever in geval van (elektrisch) autodelen?

Indien het gaat over een bedrijfsabonnement (manier 1) puur voor dienstverplaatsingen, hanteert men volgende formule voor het bepalen van de aftrekbare autokosten: [120% – (0.5% x coëfficiënt(volgens type brandstof) x aantal gram CO2/km)] voor zover het gaat om de specifieke types van voertuigen vermeld in artikel 66 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting (personenwagens, wagens…

Lees meer

Kan een vzw btw-plichtig worden door de organisatie van autodelen?

Als een vzw eigen wagens tegen vergoeding gaat delen, wordt de vzw of organisatie in principe btw-plichtig. Autodelen organiseren, is een belastbare dienst waarvoor btw aangerekend wordt. Zolang het btw-belaste omzetcijfer lager is dan € 25000 kan een btw-plichtige vereniging genieten van een uitzonderingsregel. Btw-plichtig? Er zijn uitzonderingen Vzw’s die de deelwagen(s) alleen aanbieden aan…

Lees meer

Kan ik autodelen via het mobiliteitsbudget?

Jazeker, autodelen bevindt zich in de tweede pijler van het mobiliteitsbudget. Total Cost of Ownership (TCO) Deze pijler is volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Een werkgever zou een zeker budget ter beschikking kunnen stellen aan de werknemers voor autodelen (bijvoorbeeld 20% van het totale mobiliteitsbudget). Dat totale mobiliteitsbudget wordt berekend op basis van de…

Lees meer

Kan ik een elektrische auto leasen bij BattMobility? Ja!

Absoluut. Bij Battmobility kun je iedere elektrische wagen leasen. Deze formule heet BattMax.Lease. Delen = verdienen Je leaset de wagen via BattMobility en je maandelijkse factuur daalt, wanneer je de wagen deelt met andere betalende gebruikers. Dit kunnen we collega’s op het werk zijn, of je werknemers. Of vrienden en buren. Zo zorgen wij steeds…

Lees meer