Een bedrijf deelt zijn auto’s. Wordt dit dan gezien als een inkomst?

Je bedrijf wilt haar elektrische auto’s delen? Ja. Een bedrijf dat een eigen wagen aankoopt en deze na de uren deelt met burgers, is onderworpen aan de vennootschapsbelasting (artikel 24 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting). De inkomsten van het delen na de uren horen bij de omzet en zijn onderworpen aan 21% btw. Bekijk…

Lees meer

VAA: geldt het gebruik van de deelwagen na de uren als een belastbaar voordeel van alle aard?

Ja. Als de bedrijfsleider of werknemers een wagen die geregistreerd staat op naam van de vennootschap (manier 2) gebruiken voor zuivere privédoeleinden (of woon-werkverkeer), ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard voor die werknemer of bedrijfsleider. Het voordeel van alle aard wordt berekend volgens de formule [(cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-coëfficiënt ]…

Lees meer

Hoe zit het met de fiscaal aftrekbare autokosten voor de werkgever in geval van (elektrisch) autodelen?

Indien het gaat over een bedrijfsabonnement (manier 1) puur voor dienstverplaatsingen, hanteert men volgende formule voor het bepalen van de aftrekbare autokosten: [120% – (0.5% x coëfficiënt(volgens type brandstof) x aantal gram CO2/km)] voor zover het gaat om de specifieke types van voertuigen vermeld in artikel 66 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting (personenwagens, wagens…

Lees meer